Ngành bán lẻ được dự báo phục hồi mạnh, nên rót tiền vào cổ phiếu nào?

COVID-19 mở ra thời cơ mới cho các nhà bán lẻ tạp hóa.
Ảnh minh họa: Khánh Vũ.
COVID-19 mở ra thời cơ mới cho các nhà bán lẻ tạp hóa. Ảnh minh họa: Khánh Vũ.
COVID-19 mở ra thời cơ mới cho các nhà bán lẻ tạp hóa. Ảnh minh họa: Khánh Vũ.
Lên top