Ngang nhiên bán mỹ phẩm giả thương hiệu

Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng sử dụng trang web đã thông báo để bán mỹ phẩm giả mạo. Ảnh: QLTT
Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng sử dụng trang web đã thông báo để bán mỹ phẩm giả mạo. Ảnh: QLTT
Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng sử dụng trang web đã thông báo để bán mỹ phẩm giả mạo. Ảnh: QLTT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top