Ngân sách Nhà nước chi khoảng 815 tỉ đồng trả lãi và nợ gốc mỗi ngày

Nếu tính tổng, Ngân sách Nhà nước chi trả nợ lãi và nợ gốc là 85,6 nghìn tỉ đồng (tính đến thời điểm 15.4). Ảnh PV
Nếu tính tổng, Ngân sách Nhà nước chi trả nợ lãi và nợ gốc là 85,6 nghìn tỉ đồng (tính đến thời điểm 15.4). Ảnh PV
Nếu tính tổng, Ngân sách Nhà nước chi trả nợ lãi và nợ gốc là 85,6 nghìn tỉ đồng (tính đến thời điểm 15.4). Ảnh PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top