Ngân sách chi 29,1 nghìn tỉ đồng cho phòng chống dịch và hỗ trợ người dân

9 tháng đầu năm, ngân sách Nhà nước đã chi hơn 29 nghìn tỉ đồng cho phòng chống dịch và hỗ trợ người dân. Ảnh: L.D
9 tháng đầu năm, ngân sách Nhà nước đã chi hơn 29 nghìn tỉ đồng cho phòng chống dịch và hỗ trợ người dân. Ảnh: L.D
9 tháng đầu năm, ngân sách Nhà nước đã chi hơn 29 nghìn tỉ đồng cho phòng chống dịch và hỗ trợ người dân. Ảnh: L.D
Lên top