Ngăn ngừa dịch COVID-19, triển khai thí điểm Mobile Money

Mobile Money có thể đưa dịch vụ thanh toán tới người dân trên khắp cả nước. 
Ảnh minh họa: TGTT
Mobile Money có thể đưa dịch vụ thanh toán tới người dân trên khắp cả nước. Ảnh minh họa: TGTT
Mobile Money có thể đưa dịch vụ thanh toán tới người dân trên khắp cả nước. Ảnh minh họa: TGTT
Lên top