Ngăn hơn 300.000 khẩu trang xuất lậu sang Trung Quốc

Phát hiện ô tô đang vận chuyển 305 nghìn chiếc khẩu trang y tế 4 lớp kháng khuẩn An Ha Pro. Ảnh: Cục QLTT Lạng Sơn
Phát hiện ô tô đang vận chuyển 305 nghìn chiếc khẩu trang y tế 4 lớp kháng khuẩn An Ha Pro. Ảnh: Cục QLTT Lạng Sơn
Phát hiện ô tô đang vận chuyển 305 nghìn chiếc khẩu trang y tế 4 lớp kháng khuẩn An Ha Pro. Ảnh: Cục QLTT Lạng Sơn
Lên top