Ngân hàng vẫn tự tin với mục tiêu tăng trưởng tín dụng

Nhiều ngân hàng đã được nới room tín dụng. Ảnh: Toàn Lê
Nhiều ngân hàng đã được nới room tín dụng. Ảnh: Toàn Lê
Nhiều ngân hàng đã được nới room tín dụng. Ảnh: Toàn Lê
Lên top