Ngân hàng và doanh nghiệp của Bầu Hiển ủng hộ các bệnh viện 4,5 tỉ đồng

Trước đó, SHB đã trao 5 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Trước đó, SHB đã trao 5 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Trước đó, SHB đã trao 5 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Lên top