Ngân hàng "tung chiêu" phí 0 đồng, cuộc đua kịch tính ẩn phía sau

Ngày càng có nhiều ngân hàng bước vào cuộc cạnh tranh giành thị phần gay gắt bằng chiến lược ngân hàng 0 đồng phí dịch vụ.
Ngày càng có nhiều ngân hàng bước vào cuộc cạnh tranh giành thị phần gay gắt bằng chiến lược ngân hàng 0 đồng phí dịch vụ.
Ngày càng có nhiều ngân hàng bước vào cuộc cạnh tranh giành thị phần gay gắt bằng chiến lược ngân hàng 0 đồng phí dịch vụ.
Lên top