Ngân hàng trước áp lực tăng vốn

Ngân hàng đang chịu nhiều áp lực về tăng vốn. Ảnh: Lê Toàn
Ngân hàng đang chịu nhiều áp lực về tăng vốn. Ảnh: Lê Toàn
Ngân hàng đang chịu nhiều áp lực về tăng vốn. Ảnh: Lê Toàn
Lên top