Ngân hàng rao bán trại lợn, 100 tấn thuốc bảo vệ thực vật để xử lý nợ xấu

Lên top