Ngân hàng phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí cho khách đến giao dịch

Tại ABBANK, nhân viên giao dịch tại quầy và bảo vệ của được phép đeo khẩu trang.
Tại ABBANK, nhân viên giao dịch tại quầy và bảo vệ của được phép đeo khẩu trang.
Tại ABBANK, nhân viên giao dịch tại quầy và bảo vệ của được phép đeo khẩu trang.
Lên top