Ngân hàng phản ứng trái chiều với biến động tỉ giá ngoại tệ

Lên top