Ngân hàng phải công khai mức lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp mùa COVID-19

Các ngân hàng cần công khai công bố mức lãi suất hỗ trợ, các biện pháp, chính sách hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp được biết.  Ảnh TL
Các ngân hàng cần công khai công bố mức lãi suất hỗ trợ, các biện pháp, chính sách hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp được biết. Ảnh TL
Các ngân hàng cần công khai công bố mức lãi suất hỗ trợ, các biện pháp, chính sách hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp được biết. Ảnh TL
Lên top