Ngân hàng nói vốn dồi dào, nhưng doanh nghiệp lại không dễ tiếp cận

Các doanh nghiệp và ngân hàng trao đổi thẳng thắng nhằm đi đến điểm chung tại cà phê kết nối doanh nghiệp (ảnh Nhật Hồ)
Các doanh nghiệp và ngân hàng trao đổi thẳng thắng nhằm đi đến điểm chung tại cà phê kết nối doanh nghiệp (ảnh Nhật Hồ)
Các doanh nghiệp và ngân hàng trao đổi thẳng thắng nhằm đi đến điểm chung tại cà phê kết nối doanh nghiệp (ảnh Nhật Hồ)
Lên top