Ngân hàng Nhà nước yêu cầu xử lý sự cố ATM quá tải dịp cận tết

Đến hẹn lại lên, mỗi dịp cuối năm các cây ATM tại các điểm đông đân cư, khu công nghiệp lại tắc vì quá tải. Ảnh: PV
Đến hẹn lại lên, mỗi dịp cuối năm các cây ATM tại các điểm đông đân cư, khu công nghiệp lại tắc vì quá tải. Ảnh: PV
Đến hẹn lại lên, mỗi dịp cuối năm các cây ATM tại các điểm đông đân cư, khu công nghiệp lại tắc vì quá tải. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM