Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ nhiệm thêm lãnh đạo Vụ Thanh toán

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Anh Dũng
Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Anh Dũng
Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Anh Dũng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top