Ngân hàng Nhà nước nói cho vay bất động sản "tiềm ẩn rủi ro"

Hoạt động cho vay với lĩnh vực bất động sản sẽ bị siết chặt trong thời gian tới. Ảnh: H.N
Hoạt động cho vay với lĩnh vực bất động sản sẽ bị siết chặt trong thời gian tới. Ảnh: H.N
Hoạt động cho vay với lĩnh vực bất động sản sẽ bị siết chặt trong thời gian tới. Ảnh: H.N
Lên top