Ngân hàng Nhà nước liên tiếp bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao

Thống đốc Lê Minh Hưng cùng Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các nhân sự vừa được bổ nhiệm. Ảnh SBV
Thống đốc Lê Minh Hưng cùng Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các nhân sự vừa được bổ nhiệm. Ảnh SBV