Ngân hàng Nhà nước hỏa tốc chỉ đạo triển khai tháo gỡ khó khăn do dịch COVID-19

Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp tác động tiêu cực đến đời sống, xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh. Ảnh: Đình Trọng
Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp tác động tiêu cực đến đời sống, xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh. Ảnh: Đình Trọng
Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp tác động tiêu cực đến đời sống, xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh. Ảnh: Đình Trọng
Lên top