Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng năm 2020 đạt 8-10%

Tăng trưởng tín dụng trong năm 2020 dự báo ở mức 8-10%. Ảnh TL
Tăng trưởng tín dụng trong năm 2020 dự báo ở mức 8-10%. Ảnh TL
Tăng trưởng tín dụng trong năm 2020 dự báo ở mức 8-10%. Ảnh TL
Lên top