Ngân hàng Nhà nước đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: SBV)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: SBV)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: SBV)
Lên top