Ngân hàng Nhà nước đã xử lý được hơn 1.113 nghìn tỉ đồng nợ xấu

Riêng trong đó 7 tháng đầu năm 2020, tổng nợ xấu được xử lý là khoảng 63,7 nghìn tỉ đồng. Ảnh Hải Nguyễn.
Riêng trong đó 7 tháng đầu năm 2020, tổng nợ xấu được xử lý là khoảng 63,7 nghìn tỉ đồng. Ảnh Hải Nguyễn.
Riêng trong đó 7 tháng đầu năm 2020, tổng nợ xấu được xử lý là khoảng 63,7 nghìn tỉ đồng. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top