Ngân hàng Nhà nước có đủ nguồn lực để bình ổn thị trường vàng

Lên top