Ngân hàng Nhà nước chính thức bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Truyền thông

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Truyền thông cho đồng chí Lê Thị Thúy Sen. Ảnh SBV
Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Truyền thông cho đồng chí Lê Thị Thúy Sen. Ảnh SBV
Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Truyền thông cho đồng chí Lê Thị Thúy Sen. Ảnh SBV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top