Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú trao quyết định cho tân Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Nguyễn Tuấn Anh (trái).
Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú trao quyết định cho tân Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Nguyễn Tuấn Anh (trái).
Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú trao quyết định cho tân Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Nguyễn Tuấn Anh (trái).
Lên top