Ngân hàng nào sắp chia cổ phiếu thưởng 40%?

Ngân hàng VIB vừa công bố phương án tăng vốn bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng 40%. Ảnh TL
Ngân hàng VIB vừa công bố phương án tăng vốn bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng 40%. Ảnh TL
Ngân hàng VIB vừa công bố phương án tăng vốn bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng 40%. Ảnh TL
Lên top