Ngân hàng miệt mài tăng vốn, cổ đông ngóng cổ tức

Các ngân hàng đang trình lên cổ đông nhiều kế hoạch tăng vốn. Ảnh: Quang Duy
Các ngân hàng đang trình lên cổ đông nhiều kế hoạch tăng vốn. Ảnh: Quang Duy
Các ngân hàng đang trình lên cổ đông nhiều kế hoạch tăng vốn. Ảnh: Quang Duy
Lên top