Vụ Bảo Tín Minh Châu từ chối thanh toán thẻ từ ngày 28 Tết

Ngân hàng lên tiếng