Ngân hàng làm gì để gỡ bài toán đói vốn cho doanh nghiệp nhỏ, khởi nghiệp?

Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú phát biểu tại Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp vùng Kinh tế trọng điểm  Bắc Bộ ngày 11.10.2019. Ảnh A.Thắng
Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú phát biểu tại Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ ngày 11.10.2019. Ảnh A.Thắng
Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú phát biểu tại Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ ngày 11.10.2019. Ảnh A.Thắng
Lên top