Ngân hàng không phải cung cấp dữ liệu của tất cả người nộp thuế

Theo Luật sư, ngân hàng không phải cung cấp thông tin của tất cả người nộp thuế cơ quan thuế.
Ảnh minh họa: N.T
Theo Luật sư, ngân hàng không phải cung cấp thông tin của tất cả người nộp thuế cơ quan thuế. Ảnh minh họa: N.T
Theo Luật sư, ngân hàng không phải cung cấp thông tin của tất cả người nộp thuế cơ quan thuế. Ảnh minh họa: N.T
Lên top