Ngân hàng hướng tới nhu cầu an cư của người dân

Do mô hình quản trị tốt, Techcombank có dư nợ cho vay mua nhà ở khá cao nhưng nợ xấu lại thấp. Ảnh: T.E.C
Do mô hình quản trị tốt, Techcombank có dư nợ cho vay mua nhà ở khá cao nhưng nợ xấu lại thấp. Ảnh: T.E.C
Do mô hình quản trị tốt, Techcombank có dư nợ cho vay mua nhà ở khá cao nhưng nợ xấu lại thấp. Ảnh: T.E.C
Lên top