Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Ngân hàng hướng tới nhu cầu an cư của người dân

Do mô hình quản trị tốt, Techcombank có dư nợ cho vay mua nhà ở khá cao nhưng nợ xấu lại thấp. Ảnh: T.E.C
Do mô hình quản trị tốt, Techcombank có dư nợ cho vay mua nhà ở khá cao nhưng nợ xấu lại thấp. Ảnh: T.E.C
Do mô hình quản trị tốt, Techcombank có dư nợ cho vay mua nhà ở khá cao nhưng nợ xấu lại thấp. Ảnh: T.E.C
Lên top