Ngân hàng giảm lãi vay hỗ trợ người dân tại vùng lũ miền Trung, Tây Nguyên

Giảm lãi vay cho người dân tại vùng lũ. Ảnh TL
Giảm lãi vay cho người dân tại vùng lũ. Ảnh TL
Giảm lãi vay cho người dân tại vùng lũ. Ảnh TL
Lên top