Ngân hàng giảm lãi vay cho khách vay thiệt hại vì dịch tả lợn châu Phi

Các chuyên gia dịch tễ bày tỏ lo ngại, khả năng dịch tả lợn châu Phi sẽ còn tiếp tục lan rộng bởi cơ chế “sống dai dẳng” của virus gây dịch ASF ngoài môi trường.
Các chuyên gia dịch tễ bày tỏ lo ngại, khả năng dịch tả lợn châu Phi sẽ còn tiếp tục lan rộng bởi cơ chế “sống dai dẳng” của virus gây dịch ASF ngoài môi trường.
Các chuyên gia dịch tễ bày tỏ lo ngại, khả năng dịch tả lợn châu Phi sẽ còn tiếp tục lan rộng bởi cơ chế “sống dai dẳng” của virus gây dịch ASF ngoài môi trường.
Lên top