Ngân hàng gây bất ngờ khi giảm mạnh lãi vay

Ngân hàng giảm mạnh lãi vay để hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh CV.
Ngân hàng giảm mạnh lãi vay để hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh CV.
Ngân hàng giảm mạnh lãi vay để hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh CV.
Lên top