Ngân hàng đua nhau hạ lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp start- up