Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam có tỉ lệ CASA vượt 45%

Techcombank trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên có tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn đạt 45% - Ành: TCB
Techcombank trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên có tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn đạt 45% - Ành: TCB
Techcombank trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên có tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn đạt 45% - Ành: TCB
Lên top