Ngân hàng dành 20.300 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp

Đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
Đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
Đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
Lên top