Ngân hàng có “quá sức” khi đặt mục tiêu lợi nhuận cao?

Cổ đông LienVietPostBank đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2017, với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.500 tỷ đồng, tăng 11%  so với năm 2016. Ảnh: Vi An
Cổ đông LienVietPostBank đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2017, với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.500 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2016. Ảnh: Vi An