Ngân hàng chạy nước rút lên sàn

Nhiều ngân hàng chạy đua nước rút để niêm yết cổ phiếu lên sàn khi thị trường thuận lợi. Ảnh: Toàn Lê
Nhiều ngân hàng chạy đua nước rút để niêm yết cổ phiếu lên sàn khi thị trường thuận lợi. Ảnh: Toàn Lê
Nhiều ngân hàng chạy đua nước rút để niêm yết cổ phiếu lên sàn khi thị trường thuận lợi. Ảnh: Toàn Lê
Lên top