Ngân hàng cảnh báo trò lừa đảo giả hợp đồng vay lãi suất thấp qua Facebook

Ngân hàng OCB cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới giả mạo hợp đồng vay của OCB với lãi suất thấp. Ảnh TL
Ngân hàng OCB cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới giả mạo hợp đồng vay của OCB với lãi suất thấp. Ảnh TL
Ngân hàng OCB cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới giả mạo hợp đồng vay của OCB với lãi suất thấp. Ảnh TL
Lên top