Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngân hàng 0 đồng và tất cả các TCTD là đối tượng tái cơ cấu năm 2017