Ngăn chặn tình trạng đổi tiền mới dịp Tết: Chế tài đã có, cần xử lý nghiêm

Việc trao đổi tiền mới được công khai rộng rãi trên Facebook và các website. Ảnh: C.H
Việc trao đổi tiền mới được công khai rộng rãi trên Facebook và các website. Ảnh: C.H
Việc trao đổi tiền mới được công khai rộng rãi trên Facebook và các website. Ảnh: C.H
Lên top