Ngăn chặn sốt đất ảo: Siết chặt vốn vay đổ vào đầu cơ bất động sản

Tín dụng bất động sản tăng cao đặt ra yêu cầu phải giám sát chặt các quy trình về cho vay đối với lĩnh vực này. Ảnh: Hải Nguyễn
Tín dụng bất động sản tăng cao đặt ra yêu cầu phải giám sát chặt các quy trình về cho vay đối với lĩnh vực này. Ảnh: Hải Nguyễn
Tín dụng bất động sản tăng cao đặt ra yêu cầu phải giám sát chặt các quy trình về cho vay đối với lĩnh vực này. Ảnh: Hải Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top