Thứ trưởng Bộ Tài chính:

Ngăn chặn hiệu quả các vụ buôn lậu, chuyên án ma túy lớn

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu tại hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu tại hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu tại hội nghị.
Lên top