Tổng cục trưởng QLTT Trần Hữu Linh:

"Ngăn chặn hàng giả trên mạng cần tăng trách nhiệm của chủ sàn giao dịch"

Lên top