Hà Tĩnh:

Ngắm vườn cam tiền tỷ của ông chủ tuổi 20