Nga là thị trường đứng thứ 9 về nhập khẩu tôm của Việt Nam

Các doanh nghiệp cần quan tâm vấn đề giá cả và chất lượng để cạnh tranh hơn khi xuất khẩu tôm sang thị trường Nga. Ảnh: TL
Các doanh nghiệp cần quan tâm vấn đề giá cả và chất lượng để cạnh tranh hơn khi xuất khẩu tôm sang thị trường Nga. Ảnh: TL
Các doanh nghiệp cần quan tâm vấn đề giá cả và chất lượng để cạnh tranh hơn khi xuất khẩu tôm sang thị trường Nga. Ảnh: TL
Lên top