Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nexif Energy mua cổ phần bổ sung tại Dự án Thủy điện Cốc San, Việt Nam