Nếu lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, sẽ không thể xuất khẩu được nông sản

Nông nghiệp sạch đang ngày được ứng dụng, nông dân đã ý thức trong sử dụng hóa chất BVTV. Ảnh: Hoàng Phương
Nông nghiệp sạch đang ngày được ứng dụng, nông dân đã ý thức trong sử dụng hóa chất BVTV. Ảnh: Hoàng Phương
Nông nghiệp sạch đang ngày được ứng dụng, nông dân đã ý thức trong sử dụng hóa chất BVTV. Ảnh: Hoàng Phương
Lên top